office@westcentral.cz

Povinná publicita projektu OPPIK

CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027565

Název projektu:

Digitální transformace v podniku WEST CENTRAL GROUP s.r.o.

WEST CENTRAL GROUP s.r.o. získal dotaci ve výši 1 317 582,50 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na svůj projekt „Digitální transformace v podniku WEST CENTRAL GROUP s.r.o.“ Předkládaný projekt je zaměřen na posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti WEST CENTRAL GROUP s.r.o. za pomocí pořízení nových technologií. Cílem projektu je digitalizovat a automatizovat část procesů společnosti.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které má na starosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE pro konkurenceschopnost.

A v tomto podprogramu v rámci Výzvy „ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY“ – V. výzva – Digitální podnik, Prioritní osa 4 je administrován uvedený úspěšný projekt firmy WEST CENTRAL GROUP s.r.o.